субота, 25 листопада 2017 р.

Щодо записів у класному журналі (для класу з інклюзивним навчанням)

Запитання -відповіді
Відповідь на запитання стосовно записів у класному журналі
ОТЖЕ
Записи в Класному жураналі здійснюються відповідно до Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів,затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 08.04.2015 року № 412 та Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 03.06.2008 № 496. Класний журнал – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, в якому фіксуються результати навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять, стан виконання навчальних програм тощо. 
Дитина з особливими освітніми потребами, за якою б формою вона не навчалася, є учнем (ученицею) класу і рівень навчальних досягнень, відвідування занять, тощо так само обліковується у класному журналі. 
Загальновизначених рекомендацій МОН стосовно даного питання поки немає, але ми можемо посилатися на досвід експериментальних навчальних закладів, досвід яких засвідчує, що у випадку адаптації змісту навчальної програми тема уроку лишається незмінною, відповідні адаптації прописуються у Індивідуальній програмі розвитку. Тому особливості ведення класного журналу можуть стосуватися, наприклад, в уточненні домашнього завдання для дітей з особливими освітніми потребами. У такому випадку у графі «завдання додому» після запису домашнього завдання для учнів класу, може бути записано окремо завдання для таких дітей (прочитати, вивчити напам’ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо.
У випадку модифікації навчального плану і програми (наприклад, для дітей інтелектуальними порушеннями) відводиться окрема сторінка класного журналу для обліку тем навчальних предметів, які не містяться в робочому навчальному плані загальноосвітнього навчального закладу (наприклад, "Фізика і хімія у побуті"). У графі «Зміст уроку» записується тема уроку, а оцінювання навчальних досягнень учня здійснюється теж на відповідній сторінці класного журналу.
Варто зауважити, що оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за №566/19304 ЗА ОБСЯГОМ МАТЕРІАЛУ, ВИЗНАЧЕНИМ ІНДИВІДУАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ РОЗВИТКУ!!!
Разом із тим, враховуємо, що система оцінювання навчальних досягнень учнів повинна бути стимулюючою.
З метою спостереження за динамікою розвитку дітей з особливими освітніми потребами окрім поточного, тематичного, семестрового оцінювання використовуються різні методи оцінювання, результати яких фіксуються в Індивідуальній програмі розвитку.
Корекційно-розвиткові заняття у класному журналі НЕ ФІКСУЮТЬСЯ.

1 коментар:

  1. якщо дитина відсутня день чи тиждень чи два, як робляться записи у журналі, тобто потрібно матеріал ущільнить чи додатково проводити уроки і відповідні записи також робити у журналі?

    ВідповістиВидалити